Dự án Nhà máy Canon Tiên Sơn

Đăng bởi: Admin Admin - 15/05/2018 - 0 (comment)

Nhà máy Canon Tiên Sơn

Địa điểm : Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh.

Đầu tư : Nhật Bản

Công việc : Lắp đặt hệ thống thông gió vầ cấp thoát nước

Viết bình luận của bạn