Nhà máy Shindengen Việt Nam

Đăng bởi: Admin Admin - 31/01/2016 - 0 (comment)

Nhà máy Shindengen Việt Nam<br/>

Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long 2, Hưng Yên<br/>
Đầu tư: Nhật Bản<br/>
Sản phẩm: Linh kiện điện tử phục vụ ngành công nghiệp oto<br/>
Công việc: Hệ thống cơ - điện<br/>
        + Hệ thống ĐHKK<br/>
        + Hệ thống báo cháy, đèn sự cố<br/>
        + Kết nối máy sản xuất<br/>

Viết bình luận của bạn