Nhà máy URC Hà Nội

Đăng bởi: Admin Admin - 15/02/2016 - 0 (comment)

Nhà máy URC Hà Nội<br/>

Địa điểm: Khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội<br/>
Đầu tư: Philippine<br/>
Sản phẩm: Đồ uống<br/>
Công việc: Hệ thống đường ống và điều khiển cấp nước sinh hoạt<br/>

Viết bình luận của bạn