Thiết kế hệ thống Cơ

Đăng bởi: Admin Admin - 18/03/2016 - 0 (comment)

A - Các hệ thống cơ bản bao gồm:
   - Hệ thống Điều hòa không khí và Thông gió
   - Hệ thống Cấp - Thoát nước
   - Hệ thống Phòng cháy chữa cháy
   - Hệ thống Khí nén
   - Hệ thống lò hơi
   - Các hệ thống phụ trợ khác

B - Các bước thiết kế:
    - Tính tải phù hợp với yêu cầu
    - Tham chiếu các tiêu chuẩn thiết kế phù hợp (ASHRAE, ARI, SP, BS, TCVN ...)
    - Lựa chọn thiết bị 
    - Lên bản vẽ nguyên lý hệ thống, bản vẽ mặt bằng
    - Bóc tách, lập dự toán

Viết bình luận của bạn